Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 643 tys. w maju wobec 634 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,3 proc. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 5,4 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5 proc. w maju 2019 r. wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,3 proc. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,6 proc. dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3 proc. w maju wobec 6,4 proc. w poprzednim miesiącu i wobec 6,9 proc. rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Polecamy: Kredyty frankowe już nam niestraszne? Do 2025 r. skala problemu może zmaleć o połowę