Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w sierpniu nieznacznie spadł - czytamy w piątkowej informacji prasowej WSIiZ i BIEC. Według analityków korekta była nie do uniknięcia, bo do tej pory notowali "ostry pięciomiesięczny wzrost, obserwowany od samego początku zniesienia działań osłonowych".

W ocenie ekspertów głównym źródłem zagrożenia dla dalszej ekspansji rynku pracy jest "rozwój pesymistycznego scenariusza" spowodowanego rozpowszechnieniem wariantu Delta koronawirusa. "Wzrost liczby nowych przypadków zakażeń, obserwowany od połowy sierpnia, w konsekwencji może doprowadzić do wprowadzenia nowych ograniczeń sanitarnych oraz możliwego +zamrożenia+ gospodarki, co z kolei zwiększy i tak wysoki poziom niepewności wśród przedsiębiorców co do dalszych zmian gospodarczych" - czytamy.

Autorzy raportu wskazali na notowany od początku br. wyraźny wzrost odsetka ofert skierowanych do młodych specjalistów oraz nieznaczny spadek odsetka ofert dla specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem. "Takie zmiany możemy potraktować jako jeden ze sposobów redukcji kosztów zatrudnienia, gdyż młodzi specjaliści są bardziej elastyczni zarówno pod względem zarobków, jak również warunków zatrudnienia" - stwierdzono.

Reklama

Z badania wynika, że w sierpniu największą redukcję liczby internetowych ogłoszeń o pracy w relacji do miesiąca ubiegłego zanotowano w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim. Wbrew ogólnym spadkom w niektórych województwach w sierpniu wakatów nieco przybyło. Dodano, że najwięcej nowych ofert zatrudnienia pojawiło się w woj. lubuskim, podkarpackim oraz śląskim.

Jak przekazano, w sierpniu ofert przybyło jedynie dla przedstawicieli branży budowlanej oraz grupy pracowników wymagających wykształcenia w kierunku nauk ścisłych. "W branży budowlanej po zastoju od kwietnia br. notujemy wyraźny wzrost liczby ukazujących się w internecie ofert zatrudnienia" - zwrócili uwagę eksperci. Z kolei wśród ofert dla pracowników z wykształceniem w kierunku nauk ścisłych sierpień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym wystąpił wzrost.

"Spadki notujemy w zawodach usługowych oraz tych wymagających kwalifikacji z nauk społecznych i prawnych, przy czym w tej pierwszej grupie były one istotnie większe" - napisano. Podkreślono, że ogółem liczba wakatów pozostaje obecnie na poziomie wyższym niż przed epidemią, choć ta nie została jeszcze pokonana. Najlepszy pod tym względem wynik osiągnęła grupa nauk ścisłych, zaś najgorszy: nauk społecznych - dodano.

Liczba ofert zatrudnienia skierowanych do osób z wykształceniem w naukach społecznych i prawnych w sierpniu była mniejsza niż przed miesiącem w większości obserwowanych kategorii. "Największy spadek notujemy w prawie, reklamie oraz kontroli jakości" - przekazano. Nowych ofert zatrudnienia przybyło z kolei dla doradców, w nieruchomościach oraz administracji biurowej.

Jak wskazano, osobom rozpoczynającym karierę zawodową najłatwiej starać się o stanowisko stażysty było w: doradztwie, public relations i kierowaniu zasobami ludzkimi. Najtrudniej z pracą bez doświadczenia było z kolei w działach firm związanych ze sprzedażą oraz w nieruchomościach.

Z kolei dla osób poszukujących pracy na stanowisku młodszego specjalisty najbardziej przyjazne okazały się kategorie: call center, administracja biurowa, prawo oraz finanse. Najmniejszy odsetek ofert dla osób z minimalnym doświadczeniem zanotowano w nieruchomościach, działach firm związanych ze sprzedażą oraz w doradztwie.

Dla stażystów najbardziej przyjazną kategorią z punktu widzenia możliwości zatrudnienia była: BHP i ochrona środowiska, B+R i produkcja. Najmniejszy odsetek wakatów skierowanych do osób bez doświadczenia dot. branży energetycznej.

"W zawodach usługowych w sierpniu redukcję liczby wakatów obserwowano we wszystkich bez wyjątku kategoriach" - wskazano. Dodano, że największe spadki dotyczyły branży spedycyjnej, zdrowotnej oraz hotelarskiej.