Według badania GUS Popyt na pracę w drugim kwartale br. w Polsce utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 23,9 proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. 42,2 proc. wszystkich nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach o liczbie pracujących do dziewięciu osób.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (28,7 tys.), przetwórstwa przemysłowego (26,4 tys.) oraz budownictwa (18,0 tys.). Nieobsadzonych było 35 tys. nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, w mniejszym stopniu także w działalności związanej z informacją i komunikacją.

Reklama

Zlikwidowano w tym okresie 58,5 tys. miejsc pracy, o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale i o 37,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,1 proc.) oraz przetwórstwa przemysłowego (17,1 proc.). Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,2 proc.) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,3 proc.).

GUS podał też dane dotyczące pracy zdalnej. W końcu czerwca br. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem wyniósł 6,8 proc. Było to o 3,4 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca 2020 r.

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób.

Zróżnicowanie wykorzystywania pracy zdalnej widać też w zależności od regionu oraz rodzaju działalności. W regionie warszawskim stołecznym około co piąty pracujący wykonywał przez epidemię pracę zdalnie. Najmniej pracujących zdalnie było w regionie warmińsko-mazurskim - 1,3 proc.

W sekcji informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez niemal 57 proc. pracujących. W sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna tą formą pracy z powodu pojawienia się pandemii zostało objętych po około 27 proc. pracujących.

GUS: w sierpniu o 6,9 proc. mniej nowo zarejestrowanych firm w REGON

O 6,9 proc. spadła w sierpniu br. w porównaniu do lipca liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON; wyrejestrowano o 9 proc. firm mniej niż przed miesiącem - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Jak przekazał w piątek Główny Urząd Statystyczny, według stanu na koniec sierpnia 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 4 779 118 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

GUS wskazał na "spadek o 6,9 proc. liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych, jak czytamy w piątkowej informacji GUS, odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,3 proc.) oraz spółek (o 1,1 proc.). Z kolei liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych zmniejszyła się o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Jak podano, w sierpniu w porównaniu do lipca o 21,0 proc. spadła liczba wyrejestrowanych spółek handlowych, a wzrosła o 1,1 proc. tych z zawieszoną działalnością.

Według GUS w sierpniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 9,0 proc. mniej podmiotów niż przed miesiącem. Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek (o 16,3 proc.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,4 proc.). Natomiast dla spółek cywilnych odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych podmiotów (o 2,7 proc.).

Firmy z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec sierpnia 2021 r. "stanowiły 11,0 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON".

Największy wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (7,9 proc.). Z kolei w sekcji edukacja było to 2,0 proc.; opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,8 proc.

Dodano, że pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił w województwie zachodniopomorskim (o 2,9 proc.), pomorskim (o 1,9 proc.), warmińsko-mazurskim (o 1,5 proc.).

Według GUS liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON wyniosła 28 466, wyrejestrowanych - 12 856, a zawieszonych - 524 356