Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,4 proc.).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 4,9 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6 proc. w czerwcu

Reklama

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6 proc. w czerwcu 2022 r. wobec 6,6 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,6 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6 proc. w czerwcu wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

(ISBnews)