Spadek liczby bezrobotnych w maju

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 776,6 tys. wobec 797,1 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,0 proc.

Prognozy ministerstwa i PAP Biznes dotyczące stopy bezrobocia

Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 5,0 proc. (PAP Biznes)

map/ ana/