Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. wyniosła 837,1 tys. wobec 788,2 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4% w końcu stycznia 2024 r. (wobec 5,1% miesiąc wcześniej).

(ISBnews)