Z bezdomnością na tak wielką skalę amerykańscy seniorzy po raz ostatni mierzyli się w czasach Wielkiego Kryzysu. Tymczasem eksperci prognozują, że ten stan będzie się pogarszał, bo wchodzący w wiek emerytalny pokolenie baby boomerów, generacja urodzona w latach 1946–1964, to najliczniejsze pokolenie w Ameryce. Do 2030 r. liczba bezdomnych w wieku powyżej 65 lat ma wzrosnąć trzykrotnie, do co najmniej 106 tys. („The Emerging Crisis of Aged Homelessness”, Uniwersytet Pensylwanii, styczeń 2019).

Jak to możliwe? Przecież boomerzy pozostają najbogatszą i najbardziej wpływową grupą społeczną w USA. Stanowiąc nieco ponad czwartą część populacji (28 proc.), kontrolują 44 proc. rynku nieruchomości i aż połowę majątku narodowego wartego 156 bln dol.

Reklama