W raporcie "Dynamika demograficzna w czasie pandemii Covid-19 w 2020 roku" podkreśla się, że liczba urodzonych dzieci zmniejszyła się o 3,8 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Urodziło się ich 404 tysiące; o 16 tysięcy mniej niż rok wcześniej.

Kolejne zjawisko to wzrost liczby zgonów o 17,6 procent w pierwszym roku pandemii. Zmarło 746 tysięcy osób, o prawie 112 tysięcy więcej niż w 2019 roku.

Pod koniec 2020 roku liczba ludności Włoch była mniejsza o 384 tysiące w porównaniu z początkiem roku. To oznacza, jak wskazał Istat, że zniknęła ludność tak dużego miasta, jak Florencja.

31 grudnia 2020 roku kraj zamieszkiwało 59,2 mln osób, o 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej.