Wyniki spisu w woj. śląskim omawiano podczas wtorkowej konferencji naukowej "Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce", zorganizowanej w Katowicach w ramach III Kongresu Demograficznego.

"Wyniki spisu powszechnego – od kiedy zostały opublikowane pod koniec stycznia – wzbudzają emocje. Wskazały pewne niebezpieczne procesy ludnościowe, które w przypadku woj. śląskiego są jeszcze bardziej widoczne" – powiedział podczas konferencji prasowej zastępca przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej prof. Piotr Szukalski.

"Biorąc pod uwagę wyniki ostatniego spisu powszechnego, liczba ludności w woj. śląskim drastycznie maleje. O ile średnio obywateli w Polsce jest niewiele ponad 1 proc. mniej, to w naszym województwie jest to prawie minus 5 proc. Są miejscowości – np. Bytom – gdzie liczba ludności zmniejszyła się o prawie 13 proc." – poinformowała dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska.

"Drugim istotnym problemem jest proces starzenia się. Jest taki istotny wskaźnik starości, w uproszczeniu to liczba dziadków na 100 wnuków, czyli dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Okazuje się, że jeżeli średnia krajowa to 119 dziadków, to w woj. śląskim – 132. Sosnowiec to miasto, gdzie 24 proc. mieszkańców przekroczyło 65. rok życia. To są problemy, o których należy mówić głośno, aby przygotować działania na nadchodzące lata" – wskazała dyrektor Hetmańska.

Reklama

Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Wiesław Koczur podkreślił, że z obserwowanym, bardzo niepokojącym procesem demograficznego starzenia się ludności wiążą się zagrożenia i wyzwania.

"W szczególności będzie to duże wyzwanie dla naszych finansów publicznych, zwłaszcza w obszarze systemu zabezpieczenia społecznego i systemu opieki zdrowotnej. Duże wyzwania stoją przed nami w ramach polityki rynku pracy, ale także edukacji" – powiedział.

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja w woj. śląskim liczyła 4 mln 403 tys. osób i była mniejsza o 4,9 proc. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. W województwie było 1815,7 tys. mieszkań, tj. o 6,9 proc. więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Spis wykazał, że w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036 118 osób. 48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o 475 706 osób, tj. o 1,2 proc.

Autorka: Anna Gumułka