Dane z World Factbook CIA przedstawiają obraz globalnej demografii, pokazujący liczbę dzieci urodzonych na każdym kontynencie w przeliczeniu na 1000 urodzeń na całym świecie (w oparciu o szacunkowe populacje i wskaźniki urodzeń w 2022 r.).

Dla czterech głównych regionów pokazanych na grafice statista.com widać, że główny ciężar urodzeń spoczywa na barkach pięciu państw.

Przy populacji sięgającej ok. 1,4 miliarda i wciąż relatywnie wysokim wskaźnikiem urodzeń (ponad 2 dzieci na kobietę) nie dziwi fakt, że Indie są na pierwszym miejscu w zestawieniu. Na każde 1000 dzieci, które przychodzą na świat, około 172 rodzi się w tym południowoazjatyckim kraju. Chiny, które wkrótce zostaną wyprzedzone przez Indie jako najbardziej zaludniony kraj świata, zajmują drugie miejsce ze wskaźnikiem 103 urodzeń na 1000 urodzeń na całym świecie. To dwukrotnie więcej niż w całej Europie, gdzie łącznie z Rosją na 1000 urodzeń w skali globu przypada zaledwie 52 noworodków.

Po Azji, która odpowiada za nieco ponad połowę wszystkich urodzeń na całym świecie, to Afryka jest regionem, w którym rodzi się najwięcej dzieci na Ziemi. Kraje o największej liczbie urodzeń na tym kontynencie to Nigeria, z 57 dziećmi na 1000 urodzonych na świecie, DR Kongo (32 na 1000) i Etiopia (25 na 1000).

Liczba urodzeń w danym kraju/regionie na 1000 urodzeń na świecie / statista.com