W 2021 r. w Unii Europejskiej urodziło się 4,09 mln dzieci - podał Eurostat w swoim ostatnim raporcie. To niewiele więcej niż w 2020 r., kiedy na świat przyszło 4,07 mln dzieci. Analizując dane z poprzednich lat widać jednak wyraźnie tendencję spadkową. W 2008 r. w całej UE liczba urodzeń była na poziomie 4,68 mln dzieci.

W Unii Europejskiej w 2021 r. całkowity współczynnik dzietności był na tym samym poziomie co w 2019 r. i wyniósł 1,53 żywych urodzeń na kobietę. Liczba ta była nieco wyższa niż w 2020 r., gdy wyniosła 1,50.

W dłuższym horyzoncie czasowym widać, że do 2008 roku współczynnik dzietności w UE rósł, osiągając po raz pierwszy szczyt 1,57 w 2008 r. Po 2008 roku współczynnik dzietności jeszcze dwa razy osiągnął ten poziom - w 2010 i 2016 roku. W 2021 r. był nieco niższy niż ostatni zanotowany szczyt z 2016 r., ale był wyższy w porównaniu z 2001 r., gdy wynosił 1,43. W latach 2008-2021 wskaźnik wahał się w przedziale od 1,51 do 1,57.

Reklama

Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń. Dane Eurostatu wyraźnie pokazują, że kryzys demograficzny w Europie trwa w najlepsze.

Współczynnik dzietności w państwach UE

W 2021 r. najwyższy współczynnik dzietności całkowitej w UE (1,84 żywych urodzeń na kobietę), odnotowano we Francji. Kolejne w zestawieniu są Czechy (1,83), Rumunia (1,81) i Irlandia (1,78).

Z kolei najniższe współczynniki dzietności odnotowano na Malcie (1,13 urodzeń na kobietę), w Hiszpanii (1,19) i we Włoszech (1,25).

Dzietność w Polsce

Na europejskiej mapie dzietności Polska wypada bardzo blado. Mamy czwarty najniższy wskaźniki dzietności w UE - i to pomimo programu 500+, który według rządzących miał wpłynąć na poprawę wyników. Od 2017 roku, gdy urodziło się prawie 402 tys. dzieci, a wskaźnik dzietności osiągnął ostatni szczyt na poziomie 1,48, współczynnik spada. W 2021 r. wskaźnik ten wynosił już 1,33, był więc poniżej średniej UE i dużo poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Na świat przyszło wóczas 331,5 tys. noworodków. W 2015 r., ostatnim roku przed wprowadzeniem programu 500+, współczynnik wynosił 1,32 (369,3 tys. urodzeń).