Rzeczywista konsumpcja indywidualna (AIC) składa się z towarów i usług faktycznie konsumowanych przez gospodarstwa domowe, niezależnie od tego, czy zostały one zakupione i opłacone bezpośrednio przez gospodarstwa domowe, przez rząd lub organizacje non-profit. AIC per capita można uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych" – jak wyjaśnia Eurostat.

AIC na mieszkańca w krajach UE

W 2022 r. dziewięć państw Unii Europejskiej odnotowało wskaźnik AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższe poziomy odnotowano w Luksemburgu (138 proc.), w Niemczech (119 proc.) i Austrii (118 proc.).

Reklama

Natomiast 18 krajów Unii Europejskiej odnotowało AIC na mieszkańca poniżej średniej UE. Najniższe poziomy wskaźnika odnotowano w Bułgarii 67 proc. (o 33 proc. poniżej średniej UE), na Węgrzech 72 proc. (o 28 proc. poniżej średniej UE) i na Słowacji 73 proc. (o 27 proc. poniżej średniej UE).

PKB na mieszkańca

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca, będący miarą aktywności gospodarczej, również wykazywał znaczne różnice między członkami UE.

PKB per capita powyżej średniej UE odnotowano w 11 krajach UE. Najwyższy był w Luksemburgu (o 161 proc. powyżej średniej UE), Irlandii (o 133 proc. ponad średnią) i Danii (wyższy o 37 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia z najniższym wskaźnikiem były: Bułgaria (41 proc. poniżej średniej UE), Słowacja i Grecja (po 32 proc. poniżej średniej).

Polska goni średnią UE

W Polsce rzeczywista konsumpcja indywidualna na mieszkańca (AIC per capita) systematycznie rośnie. W 2018 r. wskaźnik AIC na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej był na poziomie 78 proc., czyli o 22 proc. poniżej średniej UE.

W ubiegłym roku do średniej liczonej dla całej Wspólnoty brakowało 14 proc., AIC per capita w Polsce był na poziomie 86 proc.

W 2022 roku w Polsce PKB na mieszkańca było na poziomie 80 proc. średniej UE, czyli 20 proc. poniżej średniej UE.