Zmiany regionalnego PKB

W 2021 r. zmiany realnego PKB w poszczególnych regionach UE wahały się od -2,4 proc. w Brabancji Walońskiej (Belgia), do +16,7 proc. w Notio Aigaio (Grecja) w porównaniu z 2020 r. Realny PKB wzrósł we wszystkich regionach UE z wyjątkiem trzech: prowincja Brabancja Walońska (Belgia), Majotta (-0,7 proc.; Francja) i Tyrol (-0,2 proc.; Austria).

Regionami o największym wzroście wolumenu PKB, po regionie Notio Aigaio w Grecji, był południowy region Irlandii (+16,3 proc.) oraz Jadranska Hrvatska w Chorwacji (+16 proc.).

W Polsce w 2021 r. PKB najszybciej rósł w województwie pomorskim (+12,3 proc.), a najwolniej w województwie łódzkim (+6,5 proc.).

Reklama

Kryzys Covid-19 mocno wpłynął na wszystkie regiony UE, odciskając się na wskaźnikach społecznych i gospodarczych w 2020 r. Tempo wzrostu wolumenu PKB w 2021 r. jest w wielu przypadkach odwrotnie proporcjonalne do spadków PKB w 2020 r.

Porównując poziomy wielkości PKB w 2021 r. z rokiem 2019 sprzed pandemii Covid-19, wszystkie trzy regiony o największym wzroście znajdowały się w Irlandii: południowy (+28,4 proc.), wschodni i środkowy (+15,4 proc.) oraz północny i zachodni (+14,1 proc.). 79 regionów miało wyższy poziom wolumenu PKB w 2021 r. niż w 2019 r.

Tymczasem największe spadki odnotowano na Balearach (-15 proc.; Hiszpania), Algarve (-13,8 proc.; Portugalia) i Wyspach Kanaryjskich (-13,4 proc.; Hiszpania).

W Polsce w 2021 r. we wszystkich regionach PKB był na wyższym poziomie niż w 2019 r. Największy wzrost wyrażony w standardzie siły nabywczej odnotowało województwo dolnośląskie. Na Dolnym Śląsku PKB zwiększył się o 10 proc. Najwolniej (o 6,5 proc.) PKB w PPS rósł na Podkarpaciu. W tym samym czasie w najbogatszym regionie Polski (warszawskim stołecznym) produkcja wzrosła o 7,7 proc.

PKB na mieszkańca

W 2021 r. regionalny PKB na mieszkańca wyrażony w krajowych standardach siły nabywczej (PPS) wahał się od 28 proc. średniej UE na Majotcie (Francja), do 268 proc. w Luksemburgu.

Kolejne po Luksemburgu regiony w rankingu regionalnego PKB per capita w 2021 r. w PPS po Luksemburgu to regiony: Irlandii Południowej (261 proc. średniej UE), Irlandii Wschodniej i Środkowej (239 proc.) oraz Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (204 proc.; Bruksela).

Wysoki PKB na mieszkańca w tych regionach można częściowo wytłumaczyć dużym napływem pracowników dojeżdżających do pracy (Luksemburg i Bruksela) oraz faktem, że niektóre duże międzynarodowe przedsiębiorstwa mają siedzibę w tych regionach (Irlandia Południowa, Wschodnia i Środkowa).

Z kolei po Majotcie najsłabsze regiony w rankingu znalazły się w Bułgarii: Yuzhen tsentralen (38 proc. średniej UE), Severen tsentralen i Severozapaden (oba 39 proc.).

Jak Polska wypada dla tle UE?

W Polsce tylko jedno województwo wybija się ponad średnią Unii Europejskiej. Na Mazowszu PKB na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej (PPS) był na poziomie 123 proc. średniej UE. Na ten wynik zapracował przede wszystkim region warszawski stołeczny, gdzie na jednego mieszkańca przypadało 53,7 tys. PPS, co odpowiada 166 proc. średniej dla całej UE. W pozostałej części województwa mazowieckiego wskaźnik był na dużo niższym poziomie, bo w regionie mazowieckim wynosił zaledwie 67 proc. średniej UE.

Najniższe wskaźniki notowały województwa lubelskie i podkarpackie, odpowiednio na poziomie 52 i 53 proc. średniej unijnej.