Czynnikiem najbardziej obniżającym ryzyko śmierci jest aktywność fizyczna - wynika z analizy trendów śmiertelności 719 147 weteranów. W badanej populacji aktywność fizyczna obniżyła ryzyko śmierci o 46 procent w porównaniu z grupą kontrolną składającą się z osób, które nie posiadały zdrowych nawyków.

W badaniu zastosowano zalecenie Departamentu Zdrowia dotyczące 150 minut umiarkowanych ćwiczeń lub 75 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo jako progu, który uczestnicy musieli przekroczyć, aby zostać sklasyfikowani jako aktywni fizycznie.

Dwa kolejne czynniki najbardziej wpływające na obniżenie ryzyka śmierci to niepalenie papierosów oraz zdrowa dieta. Ryzyko śmierci osoby, która nigdy nie paliła, było niższe o 30 procent niż w przypadku palących. Na kolejnym miejscy była odpowiednia dieta. Według barania dieta zawierająca wiele produktów pochodzenia roślinnego obniżyła ryzyko śmierci o 21 procent.

Badanie pokazuje również, jak połączenie różnych czynników stylu życia może się sumować. Przyjęcie tylko jednego skutkowało niższym ryzykiem śmiertelności w badanej grupie średnio o 26 proc. Przyjęcie sześciu pozytywnych nawyków doprowadziło nawet do spadku o 73 procent.

Reklama
ikona lupy />
Jakie zmiany w stylu życia mają największy wpływ na wydłużenie długości życie? / statista.com