Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w UE w 2023 r.

W 2023 r. oczekiwana długość życia w UE wynosiła 81,5 roku, o 3,8 roku dłużej niż 20 lat temu. Szacunki pokazują, że najdłużej żyją mieszkańcy Hiszpanii. Oczekiwana długość życia na półwyspie Iberyjskim oszacowano na 84 lata, co w porównaniu do 2003 r. oznacza wzrost 4,3 roku. Według danych Eurostatu najkrócej będą żyć mieszkańcy Bułgarii, gdzie oczekiwana długość życia dla urodzonych w 2023 r. wynosi 75,8 lat, o 3,5 roku dłużej niż 20 lat temu.

Polacy żyją krótko

Reklama

Polska z oczekiwaną długością życia w 2023 r. dla całej populacji na poziomie 78,6 lat, razem z Chorwacją plasuje się na 20 pozycji. Oczekuje się, że krócej od nas żyją tylko mieszkańcy sześciu państw Europy Wschodniej: Słowacji, Litwy, Węgier, Rumunii, Łotwy i wcześniej wspomnianej Bułgarii.

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni

Dane za 2023 r. pokazują, że w UE oczekiwana długość życia w przypadku kobiet wyniosła średnio 84,2 lat, a w przypadku mężczyzn 78,9 lat, co daje różnicę 5,3 roku.

Podobnie było we wszystkich krajach UE, przy czym największe różnice były na Łotwie, gdzie kobiety mają żyć o 10,0 lat dłużej niż mężczyźni. Kolejne kraje z największą różnicą oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn to: Litwa, gdzie różnica wynosiła 9,2 roku, Estonia (9 lat), oraz Polska i Bułgaria i Rumunia (wszystkie po 7,6 roku).

Najmniejsze równice w przewidywanej długości życia zaobserwowano w Holandii (2,9 roku), w Szwecji i Irlandii (3,3 lat).

W porównaniu z sytuacją sprzed 20 lat różnica w oczekiwanej długości życia w całej UE w 2003 r. wyniosła 6,4 lat.

Gdzie kobiety, i gdzie mężczyźni żyją najdłużej?

W 2023 r. najwyższą oczekiwaną długość życia kobiet w chwili urodzenia odnotowano w Hiszpanii (86,7 lat) i Francji (85,9 lat), a najniższą w Bułgarii (79,6 lat) i na Węgrzech (80,1 lat).

W przypadku mężczyzn najwyższą oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia oszacowano na Malcie (81,8 lat), oraz we Włoszech, w Luksemburgu i Szwecji (wszystkie 81,7 lat), a najniższą na Łotwie (70,8 lat) i w Bułgarii (72,0 lata).

Według szacunków Eurostatu na 2023 r. w Polsce kobiety będą żyć przeciętnie 82,4 lat, podczas gdy oczekiwaną długość życia dla mężczyzn wyznaczono na poziomie 74,8 lat.