Według październikowego wydania tabel dotyczących notyfikacji w zakresie deficytu (EDP), deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym wyniesie w tym roku 88,47 mld zł wobec 48,77 deficytu w 2016 r.

Deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym wyniesie 0,8 mld zł wobec 4,67 mld zł deficytu w ub.r.

Z kolei nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego wyniesie 38,09 mld zł w tym roku w porównaniu do 1,77 mld zł deficytu w 2016 r. 

>>> Polecamy: Tysiące osób z zaniżonymi emeryturami. Powód? ZUS nie uznaje niektórych potwierdzeń zarobków