Według MF, w czerwcu dochody podatkowe były wyższe o ok. 9 proc. rok do roku.

W ocenie resortu sytuacja budżetowa po odmrożeniu gospodarki poprawiła się. Dochody budżetu państwa ogółem w okresie I-VI są wyższe o ok. 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (197,5 mld zł w 2020 r. wobec 192,2 mld zł w 2019 r.). W czerwcu dochody podatkowe były wyższe o ok. 9 proc. rok do roku (29,2 mld zł w 2020 r. wobec 26,7 mld zł w 2019 r.).

Ponadto, w czerwcu miesiąc do miesiąca nastąpiły bardzo wyraźne odbicia w dochodach z podatku akcyzowego i w podatkach dochodowych. Co ważne - podkreśla MF - szczególne widoczne jest ono w podatku CIT. Drugi miesiąc z rzędu następuje trwały wzrost z podatków CIT. Oznacza to, że nadrabiana jest luka między wykonaniem budżetu państwa a harmonogramem.

Deficyt po czerwcu br. jest o ponad 8,8 mld zł niższy niż po maju br. (niemal 26 mld zł) i wynosi ok. 17 mld zł.

MF wskazało, że dzięki dobrej współpracy rządu i banku centralnego udało się pozyskać środki z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,4 mld zł. Była ona założona w projekcie ustawy budżetowej i w samej ustawie budżetowej. "Tak dobry wynik to również efekt oszczędnego gospodarowanie środkami publicznymi i dobrego zarządzania gospodarką" - oceniono w komunikacie resortu. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś