Chodzi o projekt rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. Projekt ukazał się w czwartek w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

"Celem rekomendowanego rozwiązania jest niezakłócone zbywanie akcji uprawnionym pracownikom zgodnie z przyjętymi zasadami. Przepisy rozporządzenia uregulują wykonywanie czynności spółek w związku z realizacją procedury nieodpłatnego zbycia akcji, m.in. sporządzanie list uprawnionych, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, podział uprawnionych pracowników na grupy stażowe, ustalanie liczby akcji przypadających na każdą z grup uprawnionych, sporządzanie oświadczeń, umów nieodpłatnego zbycia akcji i pisemnych sprawozdań z wykonanych czynności" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Jak wskazano, brak przyjętego rozwiązania "uniemożliwiłby niezakłócone i prawidłowe zbywanie akcji".

"Zakładanym efektem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie właściwego nadzoru przez Ministra Aktywów Państwowych, z punktu widzenia interesu społecznego, nad procesem udostępnienia akcji pracowniczych. Rozporządzenie zapewni również podstawę prawną spółkom do realizacji procesu zbywania akcji w imieniu Skarbu Państwa" - czytamy.

Jak napisano w OSR, spółek Skarbu Państwa obowiązanych do realizacji procedury nieodpłatnego zbywania akcji - jest siedem. Z kolei uprawnionych pracowników spółek, w których Skarb Państwa nieodpłatnie zbywa akcje, jest 10 000.

Ewentualne uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać w terminie 21 dni.

Polecamy: Co raz bliżej do realizacji wspólnych inwestycji: PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny