W ubiegłym roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej wnioskowali o 63,6 mln zł.

W pierwszej rundzie konkursu "Internacjonalizacja MŚP" (kwiecień-maj) do Agencji trafiło 55 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 26 mln zł; w drugiej zakończonej właśnie i ostatniej rundzie (sierpień-wrzesień) złożone zostały 172 wnioski o wartości prawie 75 mln zł.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z makroregionu Polska Wschodnia, działające na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego, mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług.

Reklama

"Kwota ponad 100 mln zł, o którą wnioskowały w tym roku przedsiębiorstwa sektora MŚP, przewyższa ubiegłoroczne zgłoszenia o ponad 35 mln zł. Cieszy to tym bardziej, że przez pandemię firmy musiały operować w znacznie trudniejszych warunkach. Tak duże zainteresowanie konkursem pokazuje, że polski biznes stale chce się rozwijać i poszukuje nowych, atrakcyjnych rynków zbytu za granicą, nawet pomimo bardzo niesprzyjających okoliczności" - powiedział dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki.

Firmy ubiegające się o dofinansowanie muszą posiadać w ofercie produkt nadający się do zaprezentowania przynajmniej na jednym nowym rynku zagranicznym. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tegorocznym konkursie wynosi 50 mln zł, a przedsiębiorcy mogą pozyskać maksymalnie 800 tys. zł przy założeniu, że kwota wsparcia pokryje do 85 proc. wartości projektu.

Dofinansowanie, o które starają się przedsiębiorcy, może zostać przeznaczone na szereg działań wspomagających wprowadzenie ich produktów bądź usług na rynek międzynarodowy. Mogą to być usługi doradcze w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego lub też związane bezpośrednio z samym takim wdrożeniem, co obejmuje m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów.

Pozyskane środki mogą też pokryć koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, a także nabycia środków trwałych niezbędnych do przygotowania do internacjonalizacji działalności (z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych).

Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogły stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu, a w związku z trwającą pandemią COVID-19, wdrożone zostały także dodatkowe możliwości w zakresie rozliczania projektów. Za "kwalifikowalne" uznawano wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w wydarzeniu, opłaty za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego i reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów oraz koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki rezerwacji hotelu). A także koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

PARP wydłużyła również terminy dostarczenia wyjaśnień oraz poprawy wniosków przez wnioskodawców, terminy oceny wniosków, czy rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu.