"W poniedziałek informowaliśmy, że zarząd BGK, jako główny założyciel i twórca Funduszu Trójmorza zdecydował o podwyższeniu swojego zaangażowania o 250 mln euro do 750 mln euro. Liczę, że do końca roku fundusz będzie dysponował już kwotą około 1 mld euro" - powiedziała PAP prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodała, że planowana maksymalna wielkość funduszu to od 3 do 5 mld euro.

Reklama

Bank Gospodarstwa Krajowego jest pomysłodawcą, inicjatorem, założycielem i głównym inwestorem Funduszu Trójmorza, który zakłada pozyskiwanie środków na inwestycje od instytucji rozwoju reprezentujących poszczególne kraje, od międzynarodowych instytucji finansowych takich jak EBI, EBOiR, czy Bank Światowy oraz od inwestorów prywatnych jak fundusze emerytalne, które szukają długoterminowych inwestycji.

Fundusz jest międzynarodowym instrumentem finansowym, działającym na zasadach rynkowych, tj. mającym generować zysk, uzupełniającym środki unijne w latach 2021-2027, a także środki budżetowe państw krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie do funduszu weszły instytucje z Polski, Rumunii, Estonii i Łotwy.

Prezes BGK poinformowała, że podczas poniedziałkowego szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Tallinie, oficjalne deklaracje przystąpienia do funduszu złożyły Chorwacja i Słowenia. W trakcie procedury przystąpienia są ponadto Węgry, Bułgaria i Litwa. Chęć dołączenia wyraziły też Czechy i Słowacja.

"Nawet gdyby Czechy i Słowacja dołączyły do funduszu w przyszłym roku, to myślę, że do końca 2020 r. osiem do dziewięciu państw powinno tworzyć fundusz po zakończeniu formalnej procedury" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Sama Inicjatywa Trójmorza powołana została w 2015 r. To projekt, który zapoczątkowali prezydenci Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Priorytetowe dla Inicjatywy Trójmorza jest zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w Europie Środkowej, która pozwoli nadrobić zapóźnienia rozwojowe, wynikające z zaszłości historycznych

"Głęboko wierzymy w tę inicjatywę i potrzebę rozwijania infrastruktury na odcinku od Tallina po Sofię. Dziś mamy ogromną satysfakcję, że ten zupełnie nierealny projekt, jakim wydawał się fundusz inwestycyjny, stał się prawdziwym kamieniem węgielnym dla Inicjatywy Trójmorza. Stał się kołem zamachowym, który tknął życie w Inicjatywę Trójmorza – bo tam, gdzie pojawiają się pieniądze i konkretne decyzje, to całe przedsięwzięcia nabierają konkretnego tempa” - podkreśliła prezes BGK.

Daszyńska-Muzyczka powiedziała, że obecnie Fundusz Trójmorza jest już w pełni operacyjny, wybrany został doradca inwestycyjny. "Jest to międzynarodowa firma, która odpowiada za przygotowywanie projektów do wdrożenia. Jest też niezależny komitet inwestycyjny” - dodała.

Prezes poinformowała, że doradca inwestycyjny odpowiada za wyszukiwanie prywatnych inwestorów na świecie, którzy planują ulokować swoje środki w przedsięwzięcia przynoszące zyski.

"Nasz doradca inwestycyjny dokonał już przeglądu około 80 projektów, które są obecnie szczegółowo analizowane. Mam nadzieję, że do końca roku lub z początkiem przyszłego, będziemy już mogli ogłosić projekty z którymi będziemy startować" - stwierdziła Daszyńska-Muzyczka.

Poinformowała ona, że państwa Trójmorza wypracowują 20 proc. unijnego PKB, a sam region zamieszkiwany jest przez prawie 112 mln ludzi. Dodała, że potrzeby inwestycyjne regionu związane z samą tylko infrastrukturą transportową, energetyczną i cyfrową sięgają prawie 600 mld euro.

Prezes przypomniała, że jako pierwszy do inicjatywy BGK, czyli do Funduszu Trójmorza, dołączył rumuński bank rozwoju - Exim Bank.

"Rumuński bank był jako pierwszy gotowy do tego, aby wspólnie z nami w ubiegłym roku podpisać akt założycielski. Tym samym fundusz stał się realny, zaczął funkcjonować jako przedsięwzięcie realizowane na zasadach komercyjnych i rynkowych" - powiedziała.

"W tym miejscu chciałabym złożyć ogromne podziękowania dla Exim Banku, dla naszych kolegów i koleżanek z Rumunii. Bez ich odwagi i wizji, że powstanie Funduszu Trójmorza jest bardzo ważne dla budowania gospodarki regionu, fundusz po prostu by nie powstał” - dodała.

Podkreśliła, że inwestycje, które będą współfinansowane ze środków Funduszu Trójmorza, mogą być bodźcem do rozbudowy infrastruktury regionu.

„Ta inicjatywa, w którą jeszcze niedawno mało kto wierzył, staje się wyróżnikiem w Unii Europejskiej. Bez uzupełnienia luk infrastrukturalnych w regionie, nie będziemy w stanie budować silnej Unii” – powiedziała.