W latach 1955-71 średni ważony roczny wzrost produktywności na świecie liczony rok do roku wynosił 2 proc., po czym spadł do 0,5 proc. w okresie 1972-95. Bloomberg Economics prognozuje, że między 2020 a 2030 r. w scenariuszu bazowym globalna produktywność będzie rosła w tempie ok. 0,8 proc. rocznie, co oznacza nieznaczne przyspieszenie w porównaniu z ostatnią dekadą.

Ekonomiści Bloomberga nakreślili również optymistyczne i pesymistyczne warianty zmian produktywności w dwóch scenariuszach do 2050 r. Różnica między tymi skrajnymi przypadkami to równowartość niemal 31 bilionów dolarów.