Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w styczniu-marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 2,4 -
eksport 66,3 8,3
import 63,9 6,1
mld USD
saldo handlu zagranicznego 2,9 -
eksport 80,4 19,2
import 77,4 16,8