Eurostat opublikował dane o deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kw. 2021 r. W tym okresie niewyrównany sezonowo deficyt krajów członkowskich wyniósł -6,4 proc. PKB w strefie euro i -5,6 proc. w całej Unii Europejskiej.

„Zgodnie z opublikowanymi informacjami Eurostatu na temat długu w krajach UE, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w II kwartale 2021 r. wyniósł -1,5 mld zł (-0,2 proc. PKB). Nasz deficyt poprawił się o 17 pkt. proc. PKB względem II kwartału ubiegłego roku. Jest to najwyższa poprawa spośród krajów UE” – powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

W II kw. 2020 r. niewyrównany sezonowo deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł -17,2 proc. PKB, podczas gdy przeciętnie dla strefy euro było to -12,1 proc. PKB a dla całej UE – 11,5 proc PKB.