"Według danych ze sprawozdań (za wyjątkiem sprawozdań za III kwartał 2021 r. Gminy miejsko-wiejskiej Międzyzdroje), budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 23.436 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 31.067 mln zł" - poinformował resort finansów.

Dodano, że za III kwartał 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 238 mld 689 mln zł (tj. 76,3 proc. planu).

Reklama

W stosunku do III kwartału 2020 r. wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r. były wyższe o 5,3 proc.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 114 mld 926 mln zł, tj. na poziomie 77,2 proc. planu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zrealizowane dochody własne były wyższe o 10,8 proc.

Z danych resortu wynika, że łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 215 mld 253 mln zł, co stanowiło 62,6 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 3,6 proc.

Według danych za III kwartał 2021 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 30 mld 148 mln zł, przy zaplanowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 8 mld 361 mln zł.

Jak poinformowało ministerstwo, zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 86 mld 875 mln zł i stanowiło 27,8 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 6,1 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie 2020 r. oraz niższe o 0,3 proc. w stosunku do zadłużenia na koniec II kwartału 2021 r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski