"Decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju" - przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, cytowany w komunikacie resortu.

Jak wyjaśniono, kontrola ma zbadać prawidłowość przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka"

Na początku lutego NCBR - odnosząc się do publikacji Radia Zet - poinformowało, że tytuł i fragment publikacji: "założył w domu firmę o kapitale 5 tys. zł i 10 dni później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało mu prawie 55 mln złotych dofinansowania" jest nieprawdziwy. "Wnioskodawca, o którym mowa w artykule, nie dostał dotacji z NCBR" - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Między rekomendacją a dofinansowaniem

Reklama

Zgodnie z wyjaśnieniami NCBR rekomendacja do dofinansowania, czyli projekt, o którym mowa w artykule, znajduje się jedynie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania; nie oznacza to wypłaty jakichkolwiek środków. "Przedmiotowa firma nie jest beneficjentem, a jedynie wnioskodawcą, z którym nie została podpisana umowa o dofinansowanie, a wyłącznie taka umowa stanowić może podstawę wypłaty jakichkolwiek środków" - podkreślono w oświadczeniu.

Jak zaznaczono, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu sam wniosek podlega jeszcze dodatkowej, szczegółowej weryfikacji ekspertów finansowych, którzy badają nie tylko zdolność poniesienia przez wnioskodawcę kosztów, ewentualne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości dotyczących merytorycznej lub finansowej realizacji projektu, jak również skład osobowy jego zespołu badawczego.

Nowy p.o. dyrektora NCBR

W poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powołał na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Jacka Orła, odwołując wcześniej z tego stanowiska Pawła Kucha, który kierował tą rządową agencją od sierpnia zeszłego roku.

Posłowie i NIK

We wtorek na konferencji w Sejmie posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński poinformowali, że wystąpili do NIK o zbadanie okoliczności przyznawania dotacji w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe". Posłowie chcą też unieważnienia wyników tego konkursu dla dwóch podmiotów.

NCBR jest agencją państwową, nad którą nadzór, od 1 sierpnia 2022 r., sprawuje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Agencja wspiera i tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne i społeczne. Inicjuje też i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

lgs/ reb/ mk/