Wydatki publiczne realizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych wyniosły 324 mld zł w 2022 r., szacuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

"Zarówno pandemia COVID-19, jak i trwająca wojna w Ukrainie skłoniły rządy państw Unii Europejskiej do poszukiwania nowych sposobów finansowania potrzeb społecznych. W rezultacie zaczęto korzystać z tzw. funduszy pozabudżetowych. Mimo relatywnie niskiego, jak na warunki europejskie, zadłużenia publicznego, polski rząd również sięgnął po to narzędzie, głównie za pośrednictwem PFR oraz BGK. Łącznie wydatki publiczne zrealizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych w 2022 r. sięgnęły 324 mld zł" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Szacunek ten został obliczony jako różnica między: długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. (1 560 mld zł) oraz długiem skarbu państwa (1 236 mld zł) według danych Ministerstwa Finansów, wyjaśniono.

W przypadku Niemiec w 2022 r. wydatki realizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych wyniosły 120 mld euro, podał też Instytut.

(ISBnews)

Reklama