Na koniec 2022 roku fundusz miał wartość 10,6 mld zł. W I kw. jego zobowiązania wobec banków zwiększyły się o blisko 3 mld zł. Równocześnie podmiot został dokapitalizowany: pozycja "zasilenia funduszu z uwzględnieniem wypłat" urosła z 569,5 mln zł na koniec ub.r. do 2,7 mld zł na koniec marca br.

Fundusz puchnie

O prawie 4 mld zł, do 13,7 mld zł, zwiększyło się także wykorzystanie FWSZ w pierwszym kwartale 2023 r. Równocześnie fundusz dysponował rezerwą w wysokości 2,8 mld zł. To o prawie 2,4 mld zł więcej niż w końcu ub.r. Ponieważ dane BGK nie pokazują bieżącego stanu funduszu, faktyczne transfery mogą być większe niż zapisy w zestawieniu aktywów i pasywów.

Reklama

Śmiałe zapowiedzi

Gdy FWSZ był uruchamiany w połowie ub.r. Mariusz Błaszczak, minister obrony, zapowiadał, że w 2022 r. będzie dysponował budżetem rzędu 20 mld zł, a w 2023 r. - 49 mld zł. W połowie kwietnia br. sejmowa Komisja Obrony Narodowej na zamkniętym posiedzeniu zajmowała się zmianami w planie finansowym funduszu. Szczegółowe decyzje nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, na koniec 2023 r. zadłużenie FWSZ miało zbliżyć się do 21 mld zł, a koszty jego obsługi mają bieżącym roku wynieść 3,8 mld zł.

Nie tylko FWSZ

Największym funduszem przepływowym, za jaki odpowiada BGK, jest Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. W końcu marca br. miał on wartość 165,7 mld zł. W końcu ub.r. było to 160,6 mld zł. Pozycja " inne należności", pokazująca wykorzystanie funduszu, zwiększyła się w ciągu trzech miesięcy ze 147,4 mld zł do 148,6 mld zł.

“Fundusz covidowy” działa głównie w oparciu o emisje obligacji. Ich wartość w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zwiększyła się ze 149,4 mld zł do 156,1 mld zł. W samym I kwartale koszty odsetek płaconych przez ten podmiot przekroczyły miliard złotych.

W maju BGK wyemitował na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 obligacje na rynku amerykańskim. Sprzedano 10-letnie papiery o wartości 1,75 mld dol. (ponad 7 mld zł).