W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 6,6 proc., a towarów sięgnął 5,1 proc. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,6 proc. i +0,2 proc.

"W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6 proc.) oraz transportu (o 1,4 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc i 0,13 pkt proc. Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc i 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku, wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8%) oraz mieszkania (o 6,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 pkt proc. i 1,52 pkt proc., podano także.

ikona lupy />
Inflacja, GUS / GUS
Reklama
ikona lupy />
Inflacja, GUS / GUS
ikona lupy />
Inflacja, GUS / GUS
ikona lupy />
Inflacja, GUS / GUS