W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,1 proc., a towarów sięgnął o 11,6 proc. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,8 proc. i +4,1 proc.).

"W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,5 proc.), mieszkania (o 2,6 proc.), żywności (o 2,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,6 pkt proc., 0,68 pkt proc., 0,57 pkt proc. i 0,16 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 15,4 proc.), żywności (o 9,6 proc.) oraz transportu (o 24,1 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 3,84 pkt proc., 2,33 pkt proc. i 2,24 pkt proc.