"Ubiegłotygodniowe dane stanowią wsparcie dla naszego zrewidowanego w górę scenariusza, zgodnie z którym inflacja w Polsce osiągnie swój szczyt dopiero w IV kw. br. na poziomie 17 proc. W konsekwencji, w całym 2022 r. zwiększy się ona do 14,2 proc. wobec 5,1 proc. w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 9,0 proc." - czytamy w "Makromapie" Credit Agricole Bank Polska ptp. "Prognozy makroekonomiczne dla krajów EŚW-4".

Analitycy banku zaznaczają w swoim raporcie, że perspektywy inflacyjne wyglądają podobnie we wszystkich krajach regionu CEE, a w horyzoncie kilku miesięcy szczyt inflacji powinien wystąpić we wszystkich krajach EŚW-4.

"Obecnie inflacja w każdym z nich kształtuje się poziomie kilkunastu procent w ujęciu r/r, znacząco przewyższając górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego. Jednocześnie w każdym z krajów regionu odczyty inflacji zaskakiwały wyraźnie w górę w ostatnich miesiącach" - czytamy dalej.

Silna presja kosztowo-płacowa, szybki wzrost cen nośników energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw oddziałują w kierunku wzrostu inflacji, podkreślono.

Reklama

Bank prognozuje, że średniorocznie inflacja wyniesie 14,7 proc. w Czechach, 12,7 proc. na Węgrzech, 13,5 proc. w Rumunii i 14,2 proc. w Polsce w 2022 r.

"W 2023 r. wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej efektów oraz antyinflacyjnym wpływem zacieśniania polityki pieniężnej, inflacja obniży się do 6,3 proc. r/r w Czechach, 5,5 proc. na Węgrzech, 10,5 proc. w Rumunii i 9 proc. w Polsce" - podano także.

Analitycy banku oczekują następujących docelowych poziomów stopy referencyjnej w CEE: 7 proc. w Czechach, 13,75 proc. na Węgrzech, 6 proc. w Rumunii i 7 proc. w Polsce.

Jak podał w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc.

Według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka utrzyma się na dwucyfrowym poziom w tym i przyszłym roku, zaś górną granicę przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. osiągnie dopiero w IV kw. 2024 r. (przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna będzie obowiązywać do końca października br.). Według centralnej ścieżki projekcji, inflacja CPI wyniesie 14,2 proc. w 2022 r., 12,3 proc. w 2023 r. i 4,1 proc. w 2024 r.

W poszczególnych kwartałach inflacja - według centralnej ścieżki projekcji - będzie kształtowała się następująco:

Rok 2022: 15,7 proc. w III kw. i 17,9 proc. w IV kw.

Rok 2023: 18,8 proc. w I kw., 13,5 proc. w II kw., 10,6 proc. w III kw. i 6,7 proc. w IV kw.

Rok 2024: 4,6 proc. w I kw., 4,5 proc. w II kw., 4,1 proc. w III kw. i 3,5 proc. w IV kw.

(ISBnews)