Wzrost inflacji, po dwóch miesiącach jej spowolnienia, wynika w szczególności z gwałtownie rosnących cen żywności - o 12 proc. w ciągu jednego roku – wyjaśnia Insee.

Ceny wszystkich świeżych produktów wzrosły w ciągu roku o 17,3 proc., świeżych warzyw o 33,9 proc., zaś owoców o 8 proc. Wzrosły również ceny produktów przemysłowych (4,2 proc.), choć znacznie mniej, a usług o 3,1 proc.

Stopa bezrobocia pozostała stabilna w III kwartale 2022 r. i wynosiła 7,3 proc. (z wyłączeniem Majotty) wobec 7,4 proc. w II kwartale. Liczba bezrobotnych według definicji Międzynarodowego Biura Pracy wyniosła we Francji 2,252 mln osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

Reklama