Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 9,2 proc. w grudniu 2022, co oznacza spadek z 10,1 proc. w listopadzie. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 5,0 proc..

Reklama

Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 10,4 proc. w grudniu 2022 r., co oznacza spadek z 11,1 proc. w listopadzie. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 5,3 proc.. - podał w komunikacie Eurostat w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 9,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w XII o 5,2 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,0 proc. Tu szacowano +5,2 proc.

Mdm CPI spadł o 0,4 proc. wobec szacunków -0,3 proc., po -0,1 proc. miesiąc wcześniej.

Dane dla poszczególnych krajów

Najniższe roczne wskaźniki odnotowano w Hiszpanii (5,5 proc.), Luksemburgu (6,2 proc.) i Francji (6,7 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Węgrzech (25,0 proc.), Łotwie (20,7 proc..) i Litwie (20,0 proc.). W Polsce grudniowa roczna inflacja zmniejszyła się do poziomu 15,3 proc.. z 16,1 w listopadzie. Przed rokiem roczny wzrost cen towarów i usług w Polsce było na poziomie 8 proc.

W porównaniu z listopadem roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich (w tym w Polsce), w dwóch pozostała stabilna, a w trzech wzrosła.

W relacji miesięcznej Polska znalazła się w grupie dziesięciu państw, w których w grudniu ceny towarów i usług były wyższe niż w listopadzie. W Polce miesięczna inflacja była na poziomie 0,2 proc.

W grudniu największy udział w rocznej stopie inflacji w strefie euro miały żywność, alkohol i tytoń (+2,88 punktu procentowego, p.p.), następnie energia (+2,79 p.p.), usługi (+1,83 p.p.) oraz towary przemysłowe nieenergetyczne (+1,70 punktu procentowego).