Inflacja cen żywności

W ujęciu realnym inflacja cen żywności przekroczyła ogólną inflację w 79,4 proc. krajach ze 165 państw świata, dla których dostępne są dane, podał Bank Światowy w swojej najnowszej aktualizacji dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego.

Informacje z ostatniego dostępnego miesiąca (od maja do sierpnia 2023 r.), dla którego dostępne są dane dotyczące inflacji cen żywności, wskazują na wysoką inflację w wielu krajach o niskich i średnich dochodach.

Reklama

Inflacja żywności była wyższa niż ogólny wskaźnik inflacji w 52,6 proc. gospodarek o niskich dochodach (w porównaniu z 63,2 proc. we wcześniejszym odczycie), w 86,4 proc. gospodarek o niższych średnich dochodach (w porównaniu z 79,5 proc. wcześniej) i w 64 proc. gospodarek o wyższych średnich dochodach (w porównaniu z 67 proc. wcześniej). Ponadto 69,6 proc. krajów o wysokich dochodach doświadcza wysokiej inflacji cen żywności, podczas gdy poprzedni odczyt wskazywał na 78,9 proc. państw.

W których krajach żywność drożeje najszybciej?

Najwyższa inflacja żywności jest w Wenezueli, gdzie podstawowe produkty żywnościowe było droższe niż rok wcześniej o 403 proc. Kolejne były: Liban (274 proc.), Argentyna (134 proc.) i Turcja (74 proc.).

Inflacja cen żywności w Polsce

W Polsce, która należy do gospodarek o wysokich dochodach, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, sierpniowa roczna inflacja żywności zanotowała spadek o 2,9 pp do poziomu 12,7 proc. Według danych Banku Światowego w Polsce żywność najbardziej drożała w lutym, gdy roczna inflacja żywności była na poziomie 24,8 proc.

Wśród państw o wysokich dochodach Polska, razem z Belgią, miała piątą najwyższą inflację żywności.