W piątek na konferencji prasowej, w której brał udział premier Mateusz Morawiecki zainaugurowano konsultacje społeczne KPO. Potrwają one do 2 kwietnia, a gotowy dokument ma zostać przekazany do końca kwietnia Komisji Europejskiej.

Kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, zwrócił uwagę, że mechanizm KPO jest odmienny od dotychczasowej polityki UE.

"Zdecydowano, że w dobie pandemii zamiast oszczędzać, żeby obniżyć dług publiczny, to będziemy po kryzysie inwestować, wydawać więcej, po to żeby wrócić do szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, a jak się już ono pojawi, to wtedy będzie nam łatwiej te długi które zaciągnęliśmy w kryzysie spłacać. Jest to odwrócenie dotychczasowego myślenia w UE" - podkreślił.

Sawulski zwrócił uwagę, że KPO ma fundamentalne znacznie w kontekście wychodzenia z koronakryzysu, a przewidziane w tym planie inwestycje muszą być szybko realizowane.

"To bardzo ważne, aby te pieniądze wydać we właściwym momencie, nie tylko dobrze, ale żeby jak najszybciej trafiły we właściwy moment, czyli wtedy kiedy tego gospodarka tego najbardziej potrzebuje - w momencie wychodzenia z pandemii" - zaznaczył przedstawiciel PIE.

Sawulski zwrócił uwagę, że UE wyznaczając główne cele dla KPO wskazała na środowisko i klimat oraz na inwestycje w cyfryzację. Trzecim elementem jest zdrowie.

"Mimo, że nie mamy możliwości zmiany priorytetów, to te wskazane przez UE idealnie wpisują się w potrzeby polskiej gospodarki. Środowisko i klimat oraz cyfryzacja to są dwa obszary, w których musimy nadgonić Europę. W tym pierwszym przypadku chodzi o dojście do neutralności klimatycznej z czym mamy duże problemy. W przypadku cyfryzacji to skupić się musimy m.in. na podnoszeniu kompetencji cyfrowych. Na przykład niska aktywność osób starszych na rynku pracy wynika właśnie z braku tych kompetencji" - dodał.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro. W wymiarze finansowym (podobnie jak wszystkie kraje UE) w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne, czyli 23,9 mld euro. Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia z wykorzystaniem środków zwrotnych – do 34,2 mld euro dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Łącznie w ramach KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

Celem KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie. KPO składa się z pięciu komponentów: komponent A to "Odporność i konkurencyjność gospodarki", komponent B to "Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności", komponent C to "Transformacja Cyfrowa", komponent D to "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", komponent E to "Zielona inteligentna mobilność".

W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B –Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent E Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO. (PAP)

autor: Michał Boroń