Pandemia wywołuje wysokie koszty, pojawiają się wyzwania dla firm, ludzie tracą pracę - mówił w środę Borys. "Jeśli szybko przezwyciężymy kryzys, to dekada lat 20. może być nadal bardzo dobrym okresem dla Polski" - powiedział szef PFR, oceniając, że wtedy jest szansa na kolejny skok rozwojowy.

Jego zdaniem jednym z obszarów, na które należy kłaść nacisk, są duże inwestycje infrastrukturalne, a drugim - transformacja energetyczna.

"Uważam, że transformacja nie jest dla nas zagrożeniem, tylko szansą na przeskoczenie od razu do nowych technologii i oparcie energetyki o technologie, które przełożą się na oszczędności" - mówił Borys.

Wśród kolejnych priorytetów wymienił wspieranie transformacji cyfrowej. Pandemia "dramatycznie przyspieszyła" niektóre obecne już wcześniej trendy, jak np. podpis cyfrowy - wskazał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała na istotną rolę, jaką w procesie odbudowy gospodarki po pandemii ma do odegrania sektor bankowy, "który poprzez skalę swojego oddziaływania wywiera realny wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego". "Polski rynek kapitałowy powinien w sposób usystematyzowany, przemyślany włączyć się w działania z zakresu zrównoważonego finansowania" - powiedziała. Jak dodała, "rola sektora bankowego jest i będzie bardzo kluczowa".

"Zgodnie z naszymi analizami, kapitał prywatny jest zainteresowany finansowaniem przedsięwzięć wpisujących się w obecne trendy związane z celami zrównoważonego rozwoju, gdyż widzi w tym obszarze szansę na uzyskanie również korzyści finansowych" - mówiła.

Zdaniem wiceminister, aby wrócić na dynamiczną ścieżkę rozwoju sprzed pandemii oraz kontynuować cele krajowe, europejskie, "należy wykorzystywać wszelkie możliwe źródła finansowania, różne programy Komisji Europejskiej, środki krajowe, programy krajowe, regionalne, środki budżetu samorządów". "Ale znaczna część środków musi pochodzić także z obszaru prywatnego, z sektora bankowego, z rynku kapitałowego, czy ze środków własnych przedsiębiorców" - tłumaczyła wiceminister. (PAP)