Ministerstwo w opublikowanym w poniedziałek komunikacie przekazało, że podczas odbywającej się w Wiedniu konferencji Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) podpisała porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) z Komisją Dozoru Jądrowego USA (US Nuclear Regulatory Commission).

Dodano, że memorandum podpisali prezes PAA Łukasz Młynarkiewicz i przewodniczący Komisji Dozoru Jądrowego USA Christopher Hanson.

Konferencja generalna MAEA jest największym globalnym wydarzeniem jądrowym. Służy ona, obok wzmocnienia światowej architektury bezpieczeństwa jądrowego, rozwojowi współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Równolegle z sesją plenarną odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących oraz prowadzone są rozmowy bilateralne między krajami zainteresowanymi rozwojem kontaktów dwustronnych w energetyce jądrowej.

autor: Michał Boroń

Reklama