Dodał, że w odróżnieniu od poprzednich lat w strukturze polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2021 roku dominowały reinwestycje zysków (10,6 mld zł). Z kolei wartość transakcji z tytułu zakupu akcji i innych form udziałów kapitałowych, w przeciwieństwie do poprzednich okresów, była dodatnia i wyniosła 0,3 mld zł.

"W 2021 roku wartość netto transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wyniosła 7,0 mld zł i było to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej" - podano w raporcie NBP.

Według NBP transakcje związane z instrumentami dłużnymi miały wartość ujemną, co świadczy o tym, że podmioty bezpośredniego inwestowania spłacały swoje należności wobec polskich inwestorów. Wartość tych transakcji w 2021 r. wyniosła -3,9 mld zł.

Reklama

"Analiza struktury transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wskazuje na rosnący udział reinwestycji zysków, co świadczy, że polscy inwestorzy bezpośredni wzmacniają swoją pozycję finansową na rynkach zagranicznych. Podobnie jak w poprzednich latach na ogólne saldo transakcji polskich inwestorów bezpośrednich miały wpływ pojedyncze transakcje dużych podmiotów" - podano w raporcie NBP.

Wskazano, że największą aktywność polskich inwestorów bezpośrednich odnotowano w Norwegii (3,4 mld zł), Szwecji (2,3 mld zł), Lichtensteinie (2,2 mld zł) i na Litwie (1,3 mld zł). W Norwegii dominującą formą inwestowania były reinwestycje zysków (4,8 mld zł). W Szwecji natomiast przeważały instrumenty dłużne, co było przejawem dalszego spłacania przez polskich inwestorów bezpośrednich zadłużenia wobec ulokowanych tam spółek córek. W strukturze transakcji w Lichtensteinie dominowały akcje i inne formy udziałów kapitałowych. Wynikało to z restrukturyzacji grup kapitałowych z udziałem polskiego kapitału.

NBP podał też, że w 2021 roku w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kapitał wycofywano głównie z Francji (-1,6 mld zł), Cypru (-1,5 mld zł), Hiszpanii (-1,4 mld zł) i Luksemburga (-1,3 mld zł). Było to wynikiem dużych pojedynczych transakcji polskich inwestorów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski