Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) wyniosła 587,6 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Według umów podpisanych kwota dofinansowania w części UE wynosiła 351,3 mld zł.

"Do 1 maja 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 595 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 587,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 1 maja 2023 roku złożono 199 692 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 931,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 579,1 mld zł, tj. 164,1% alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 444,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 285,4 mld zł, co stanowi 80,9% alokacji" - czytamy także.

(ISBnews)

Reklama