Według Sieci Badawczej Łukasiewicz, na którą powołuje się PIE, największy potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki ma mieć telemedycyna oraz inteligentne rolnictwo. "Zdalne monitorowanie pacjenta zostało najwyżej ocenione jako pojedyncza technologia, zarówno jeśli chodzi o gotowość do rozwoju tej technologii w Polsce, jak i jej potencjalne korzyści" - wskazali analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Inne gospodarcze lokomotywy

Według ich opracowania potencjał inteligentnego rolnictwa szacuje się na 3,62, a telemedycyny - na 3,60 w skali od 1 do 5. Na kolejnych miejscach znalazły się: inteligentne sieci energetyczne (3,57), Food Tech (3,57), nanomateriały i nanotechnologie (3,49), technologie dronowe (3,48), zastosowania wodoru w produkcji stali (3,23).

Reklama

Jak zaznaczyli analitycy PIE, rozwiązania telemedyczne mogą przynieść pozytywne efekty w rozwiązywaniu niektórych problemów systemowych w ochronie zdrowia. "Sektor wirtualnej diagnostyki medycznej ma rozwijać się dynamicznie, bo aż 15 proc. rocznie w kolejnej dekadzie" - oceniono. Dzięki wykorzystaniu narzędzi telemedycznych można poradzić sobie z problemem niedoboru personelu medycznego, zminimalizować koszty hospitalizacji i przyspieszyć proces diagnostyczny - podkreślili eksperci PIE.

Natomiast inteligentne rolnictwo zostało najwyżej ocenione "jako generalna grupa różnych technologii, które mają szczególne znaczenie w obliczu wyzwań cywilizacyjnych, związanych z globalnym ociepleniem oraz potencjalnym kryzysem żywnościowym". Globalnie wzrost zapotrzebowania na żywność do 2050 r. ma wynieść aż 60 proc. - dodali analitycy.

Mocne strony polskiej gospodarki

Siedem obszarów technologicznych o największej przydatności dla polskiej gospodarki (wskazanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”) na podstawie analizy megatrendów, które będą determinować rozwój technologiczny w najbliższych dekadach, "wyodrębniono w celu ukierunkowania polskich przedsiębiorców, a także decydentów do właściwego dopasowania prac badawczo-rozwojowych do silnych stron naszej gospodarki oraz wiodących trendów technologicznych. Na podstawie badania, Sieć rekomenduje m.in. zwiększenie finansowania w wyodrębnionych obszarach, dostosowanie otoczenia regulacyjnego do potrzeb trendów technologicznych oraz stymulowanie kompetencji w taki sposób, aby móc uzyskać przewagi rynkowe w przyszłościowych sektorach.

autorka: Magdalena Jarco