Podczas gdy odsetek firm korzystających z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej jest obecnie podobny po obu stronach Atlantyku, firmy amerykańskie wydają się wyprzedzać unijne pod względem wykorzystania analityki dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, ocenia Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w raporcie dotyczącym inwestycji.

"Różnica w przyjmowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską zmniejsza się od czasu pandemii, ale firmy z UE mogą pozostawać w tyle w zakresie sztucznej inteligencji. Wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez zieloną i cyfrową transformację polega nie tylko na innowacjach na granicy technologicznej, ale także na przyjmowaniu i wdrażaniu tych technologii. Podczas gdy odsetek firm korzystających z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej jest obecnie podobny po obu stronach Atlantyku, firmy amerykańskie wydają się wyprzedzać pod względem wykorzystania analityki dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, a dane EIBIS [EIB Investment Survey] wskazują na różnicę 6 punktów procentowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą" - czytamy w "Investment Report 2023/2024. Transforming for Competitiveness".

EBI zwraca uwagę, że w obliczu zmian klimatu, przyspieszającego tempa cyfryzacji, deglobalizacji i starzenia się społeczeństwa, wyzwania dla konkurencyjności Europy stają się jeszcze bardziej naglące.

"Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zwiększyć produktywność, zapewnić odporność i dywersyfikację swoich łańcuchów dostaw oraz uczynić swoją gospodarkę zrównoważoną. Nie da się tego zrobić bez utrzymania i promowania produktywnych inwestycji, w tym skupienia się na wspierających warunkach, aby sprostać ogromnym inwestycjom wymaganym do zielonej i cyfrowej transformacji" - podsumowano w materiale.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą pożyczek długoterminowych, której właścicielami są jej państwa członkowskie.

Reklama

(ISBnews)