Drugi kwartał był nieco gorszy od pierwszych trzech miesięcy 2019 r. W porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r., w pierwszym kwartale 2019 r. PKB wzrósł o 0,4 proc. w strefie euro (o 0,2 pkt proc. więcej niż w drugim kwartale) i o 0,5 proc. w UE28 (o 0,3 pkt proc. więcej). Podobnie było w przypadku rocznej zmiany PKB – drugi kwartał był gorszy od pierwszego w obu strefach (o 0,1 pkt proc. w Eurolandzie i o 0,2 pkt proc. w UE).

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za drugi kwartał 2019 r., najwyższy wzrost (+1,1 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowały Węgry. Kolejne były: Rumunia (+1,0 proc.) oraz Bułgaria, Dania, Grecja, Cypr, Litwa i Polska (wszystkie +0,8 proc.). Spadki zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (-0,2 proc.), Niemczech i Szwecji (oba -0,1 proc.), podczas gdy we Włoszech obserwowano stagnację.

W porównaniu z kwartałem sprzed roku najszybciej rozwijała się gospodarka Węgier, która w 2 kwartale 2019 r. rosła w tempie 5,2 proc.. Na drugim miejscu była Rumunia ze wzrostem PKB na poziomie 4,6 proc. Polska, ze wzrostem 4,2 proc., odnotowała trzeci wynik w całej Wspólnocie.

>>> Czytaj też: Fiat 500 w USA to nieudany eksperyment. Model będzie wycofany ze Stanów