Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,1% w strefie euro oraz o 1,4% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,1% wzrostu w tym ujęciu.  

>>> Czytaj też: Inflacja konsumencka w kolejnych miesiącach zacznie przyspieszać wg analityków