Autorzy raportu szacują, że w I-IV kw. 2020 r. PKB Polski wyniesie odpowiednio: 2,5 proc., -2,1 proc., -2,1 proc. i -0,9 proc.

Poniżej prognozy wybranych wskaźników makro dla Polski wg Fitch.

2020 2021
PKB -0,6 3,8
Konsumpcja prywatna -1,7 4,7
Inwestycje 0,1 3,2
CPI (na koniec okresu) 2,8 2,5
Stopa procentowa (na koniec okresu) 1,0 1,5