Narastająco w I-II kw. 2020 r. PKB spadł o 3,2% r/r.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), spadek PKB w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł 8,2%.

"W II kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%" - czytamy dalej.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2020 r. popyt krajowy spadł o 9,5% wobec wzrostu o 1,7% w I kw. 2020 r.

Reklama

Spożycie ogółem w II kw. br. spadło o 7,3% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 10,9%, zaś publiczne wzrosło o 4,8% (w I kw. 2020 r. wzrost odpowiednio: +1,8%, +1,2%, +4,3%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 18,7% w II kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 10,9% (wobec wzrostu akumulacji o 0,7% oraz wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% kwartał wcześniej).

Eksport spadł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,3% w II kw. 2020 r (wobec 0,6% wzrostu w I kw. 2020 r.), zaś import spadł o 17,5% w II kw. 2020 r (wobec 0,2% spadku w I kw. 2020 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 7,9% w II kw. br. wobec wzrostu o 2% w I kw. 2020 r.