"Trzeci kwartał będzie ze spadkiem PKB na poziomie 4% r/r. Powodować to będzie spadek inwestycji, ograniczenie spadku konsumpcji -4% w stosunku do 10,9% spadku w drugim kwartale" - powiedziała wicepremier.

Spadek PKB na koniec roku - zdaniem wicepremier - nie powinien przekroczyć 4%.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, prezentując drugie szacunki danych, że PKB (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł w II kw. 2020 roku o 8,2% r/r wobec 2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Spożycie ogółem w II kw. br. spadło o 7,3% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 10,9%, zaś publiczne wzrosło o 4,8% (w I kw. 2020 r. wzrost odpowiednio: +1,8%, +1,2%, +4,3%)/