"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec września 2020 r. wyniosło ok. 1 100,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 8,9 mld zł (+0,8 proc.). Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 836,8 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 263,5 mld zł (tj. 23,9 proc całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2020 r. wyniosło 1 091 384,9 mln zł.

"Spadek zadłużenia w sierpniu 2020 r. był głównie wypadkową:

* ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-6,1 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,0 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-2,7 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-0,5 mld zł) - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,9 mld zł), różnic kursowych (-0,9 mld zł)

* umocnienia PLN wobec EUR o 0,2%, wobec USD o 0,7%, wobec JPY o 1,8%, wobec CHF o 0,2%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2020 r. spadło o 2,2 mld zł (do 836,21 mld zł), co było przede wszystkim wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; -3,1 mld zł).

"Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

* potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-3,7 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 13,3 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-17,1 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+1,6 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+90,1 mld zł),

* obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17,3 mld zł),

* pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

* różnic kursowych (+6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 3,2% i wobec CHF o 4,3% oraz umocnienia wobec USD o 2,8% i wobec JPY o 0,3%" - czytamy dalej.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 255,17 mld zł (spadło o 0,3% m/m oraz spadło o 0,7% od początku roku).

"W sierpniu 2020 r. zadłużenie o najdłuższych terminach zapadalności (tj. powyżej 5 lat) stanowiło łącznie 34,2% długu SP, co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i spadek o 3,4 pkt proc. wobec końca 2019 r. Udział zadłużenia o zapadalności poniżej 1 roku wyniósł 15,3%, tj. spadł o 0,6 pkt proc. m/m i wzrósł o 4,4 pkt proc. wobec końca 2019 r." - napisano także.