Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,7% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w IV kw. ub.r. o 5% w strefie euro oraz o 4,8% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 5,1% spadku w tym ujęciu.

W całym 2020 r. spadek PKB w strefie euro wyniósł 6,8%, a w całej Unii spadek sięgnął 6,4%.