Z pierwszych szacunków dotyczących eksportu towarów poza UE w grudniu 2020 r. wynika, że jego wartość wyniosła 174,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. (172,3 mld EUR). Import z reszty świata wyniósł 144,8 mld euro i spadł o 3,6 proc. rok do roku (150,2 mld euro w grudniu 2019). W rezultacie na koniec 2020 r. UE odnotowała 30,1 mld EUR nadwyżki w handlu towarami z resztą świata. Rok wcześniej grudniowa nadwyżka wynosiła 22,1 mld EUR.

W całym 2020 roku eksport towarów poza UE spadł o 9,4 proc. w porównaniu z 2019 rokiem, do 1931,6 mld euro. Import zmalał do 1714,3 mld euro (spadek o11,6 proc. w porównaniu do 2019). UE odnotowała tym samym nadwyżkę w wysokości 217,3 mld EUR w porównaniu z nadwyżką w wysokości 191,5 mld EUR w okresie styczeń-grudzień 2019 r.

Coraz więcej handlu z Chinami

Mimo, że w okresie pandemii obroty handlowe Wspólnoty z resztą świata zmalały, to nie dotyczyło to Chin. W 2020 roku handel między UE a Państwem Środka wzrósł w porównaniu do 2019 r. W ubiegłym roku eksport towarów z UE do Chin zwiększył się o 2,2 proc. (do 202,5 mld EUR z 198,2 mld EUR w 2019 r.), a import o 5,6 proc. (do 383,5 mld EUR z 363 mld EUR w 2019 r.).

Spadła natomiast wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, które do tej pory utrzymywały pierwsze miejsce na liście największych partnerów handlowych Wspólnoty.

USA zepchnięte z fotela lidera

W relacji rocznej eksport UE do USA spadł o 8,2 proc., a import - o 13,2 proc. W rezultacie, Stany Zjednoczone przestały być głównym partnerem handlowym Unii, a ich miejsce zajęły Chiny, choć dla UE nie jest to bilans dodatni. W 2020 r. Chiny odnotowały nadwyżkę w handlu ze Starym Kontynentem na poziomie 181 mld EUR.

Wymiana handlowa strefy euro

Pierwsze szacunki dotyczące wartości eksportu towarów ze strefy euro do reszty świata w grudniu 2020 r. wyniosły 190,7 mld euro, co oznacza wzrost o 2,3 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. (186,4 mld euro). To pierwszy wzrost od lutego 2020 r. Import z reszty świata wyniósł 161,5 mld euro, czyli spadł o 1,3 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. (163,7 mld euro). Strefa euro odnotowała 29,2 mld euro nadwyżki w handlu towarami z resztą świata w grudniu 2020 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. eksport towarów ze strefy euro do reszty świata spadł do 2131,4 mld euro (spadek o 9,2 proc. w porównaniu ze styczniem do grudnia 2019 r.), a import - do 1897 mld euro (spadek o 10,8 proc. w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2019 r.). Oznacza to nadwyżkę w wysokości 234,5 mld euro w porównaniu z 221 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r.