Z danych GUS wynika także, że inwestycje w IV kwartale spadły o 10,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 3,2 proc., zaś popyt krajowy spadł o 3,4 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za IV i III kwartał 2020 r.:

IV kw. 2020 r. III kw. 2020 r.
Spożycie ogółem -1,4 1,0
spożycie gosp. domowych -3,2 0,4
spożycie publiczne 3,4 3,4
Akumulacja brutto -8,7 -20,2
nakłady brutto na środki trwałe -10,9 -9,0
Eksport 8,0 2,0
Import 7,9 -1,0
Popyt krajowy -3,4 -3,2
Produkt Krajowy Brutto -2,8 -1,5
Wartość dodana brutto -3,1 -1,7
przemysł 4,8 2,9
budownictwo -5,4 -9,2