Jak podał w piątek GUS, PKB w IV kwartale 2020 r. spadł o 2,8 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. rdr w III kwartale. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szacunkiem flash GUS. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w IV kwartale spadły o 10,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 3,2 proc., zaś popyt krajowy spadł o 3,4 proc. rdr.

"Koniec roku przyniósł ponowny regres wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, które spadły o 3,2 proc. r/r. Największe osłabienie widoczne było w przypadku wydatków na usługi hotelowe i gastronomię. Przedsiębiorstwa z tego sektora zanotowały spadki obrotów rzędu 70 proc. - skala osłabienia jest tylko nieco mniejsza niż na wiosnę" - wskazał analityk PIE. Dodał, że słabsze wyniki widoczne były także w przypadku sprzedaży towarów. Wartość dodana w handlu detalicznym zmalała o 4,5 proc. r/r. "To słaby wynik biorąc pod uwagę mniejsze osłabienie w danych miesięcznych" - ocenił Rybacki.

Zaznaczył, że wciąż są dwucyfrowe spadki nakładów inwestycyjnych (-10,9 proc. r/r). "Koniec roku przyniósł lekką poprawę aktywności w sektorze budowalnym. Pomimo to utrzymał się zastój w przypadku nakładów przedsiębiorstw na maszyny i sprzęt. Taka tendencja widoczna jest jednak w całej Unii Europejskiej. Wynik ratowała wyższa aktywność sektora przemysłowego. Skutkowała ona dodatnią kontrybucją eksport netto i odbudową zapasów, które łącznie podniosły wskaźnik o 1pp" - poinformował.

Jego zdaniem polska gospodarka dalej notować będzie spadek aktywności w pierwszym kwartale 2021 roku. "Prognozujemy, że PKB skurczy się o około 2 proc. r/r. Struktura konsumpcji powinna ulec niewielkim zmianom. Obserwujemy jednak pierwsze sygnały odbijania inwestycji – rejestracje samochodów dostawczych oraz TIR od października systematycznie są wyższe względem ubiegłego roku" - wskazał.

Reklama

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.